Đội ngũ Nhân viên Kinh doanh và Thu hồi công nợ Công ty LBM

I. NHÂN VIÊN KINH DOANH Ông Lê Thanh Hòa, Phó Tổng Giám đốc, Kiêm Trưởng [...]

Giới thiệu trạm bê tông Cam Ly, Đà Lạt

Trạm bê tông Cam Ly tại Phường 5, thành phố Đà Lạt [...]

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 20/4/2019, tại Khách sạn Hoàng Anh – Đất Xanh, thành phố Đà Lạt, Công [...]

Công ty LBM tổ chức hoạt động nhân ngày Phụ nữ quốc tế 8/3

Công ty LBM tổ chức hoạt động nhân ngày Phụ nữ quốc tế 8/3 tại [...]

Công ty LBM nhận Danh hiệu Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức Hội nghị Tổng [...]