“LBM – Biểu tượng của sự liên kết vững bền”

Ban Lãnh đạo cùng toàn thể các thành viên trong Công Ty Cổ Phần Khoáng sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng xác định rằng:

  • Khi đưa ra lời cam kết là thể hiện: Trách nhiệm và nghĩa vụ; 
  • Kết quả thực hiện cam kết thể hiện: Trình độ và uy tín;
  • Kiểm soát tốt kết quả và chất lượng cam kết sẽ: Mang lại giá trị vật chất và tinh thần ngoài mong đợi.
  • Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.
  • Chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng: Là khâu quan tâm sau cùng trong quá trình bán hàng, là mối quan tâm đầu tiên mong giữ được khách hàng. Do đó khẩu hiệu hoạt động của chúng ta là “luôn nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”.
  • Xây dựng và áp dụng chính sách nhân sự phù hợp để ổn định và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
  • Xây dựng môi trường làm việc tích cực để mọi thành viên gắn bó và nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của Công ty.
  • Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9000.
  • Chính sách chất lượng được truyền đạt đến mọi thành viên trong Công ty, được mọi người thấu hiểu, thực hiện và duy trì. Chính sách chất lượng này được thông báo đến mọi khách hàng của Công ty.