Category Archives: Vật liệu xây dựng

Bê tông thương phẩm

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM Bơm bê tông          Trạm trộn bê tông Nơi sản xuất: Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1, Hiệp Lực 2 – Lâm Đồng (Trạm Cam Ly – Đà Lạt, Trạm Hiệp An – Đức Trọng, Trạm N’ Thôl Hạ – Đức Trọng, Trạm Tam Bố – Di Linh, Trạm Tây Đại […]

Đá xây dựng

Nơi sản xuất: mỏ đá Cam Ly/Đà Lạt, mỏ đá N’ Thôl Hạ/Đức Trọng, mỏ đá Tây Đại Lào/Bảo Lộc. Loại sản phẩm: đá xây dựng. Vùng Nguyên liệu: mỏ đá tại Cam Ly/Đà Lạt, N’ Thôl Hạ/Đức Trọng, Tây Đại Lào/Bảo Lộc. Lĩnh vực sử dụng: Sản phẩm đá phục vụ cho ngành xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, giao […]

Gạch tuynen

Gạch 2, 4, 6 lỗ đất sét nung Nơi sản xuất: Xí nghiệp Gạch ngói Tuynen Thạnh Mỹ; Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành Loại sản phẩm: gạch, ngói Tuynen Lĩnh vực sử dụng: Xây dựng Đặc điểm kỹ thuật: Gạch 2, 4, 6 lỗ, ngói lợp mái sản xuất từ đất sét bằng phương pháp dẻo […]