1. Các chi nhánh trực thuộc

  • Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1, 2

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Bê tông thương phẩm; Đá xây dựng các loại; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

Xí nghiệp có 10 trạm trộn bê tông tự động đang hoạt động với công suất từ 60 m3/giờ/trạm đến 180 m3/giờ/trạm tại Đà Lạt, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc và Đắk Nông.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Tổ thí nghiệm, vận hành trạm trộn; Tổ lái xe bồn; Tổ bơm bê tông; Tổ sửa chữa, bảo dưỡng xe.

  • Xí nghiệp Hiệp An

Địa chỉ: thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Ống sứ chịu nhiệt; Vật liệu chịu lửa dị hình; Gạch chịu lửa; Bột Samốt; Bê tông chịu nhiệt; Các sản phẩm sau nung và cao lanh.

Công suất: 30.000 tấn cao lanh độ ẩm 33%/năm và 7.500 tấn ống sứ và vật liệu chịu lửa/năm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Tổ Cơ khí; Tổ Vận hành; Tổ Xếp goòng; Tổ lựa sản phẩm; Tổ Tạo hình; Tổ Nguyên liệu.

  • Xí nghiệp gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ

Địa chỉ: 12, Trần Bình Trọng, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Gạch xây dựng và ngói các loại.

Công suất nhà máy hiện nay: 48 triệu viên/năm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Tổ Tạo hình; Tổ Cơ điện; Tổ Phơi đảo; Tổ Xếp goòng; Tổ lò; Tổ bốc xếp, xuống goòng.

  • Xí nghiệp Hiệp Tiến

Địa chỉ: Tổ 6B, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Cao lanh dùng làm xương, men cho ngành công nghiệp gốm sứ, chất độn sản xuất sơn, giấy…

Công suất: 30.000 tấn/năm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Bộ phận KCS; Tổ Cơ điện; Tổ Cơ giới; Tổ Thu phơi; Tổ Xấy nghiền, Bốc xếp; Tổ Vận hành.

  • Xí nghiệp Cung ứng Nguyên vật liệu

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ cấu bộ máy: Ban Giám đốc; Điều hành; Tổ xe ben; Tổ xe Đầu kéo ben và Tổ xe Đầu kéo xitec.

2. Các công ty con

  • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bê tông LBM Đắk Nông

Địa chỉ: Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Sản phẩm sản xuất: Bê tông thương phẩm; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Kế toán; Tổ thí nghiệm, vận hành trạm trộn; Tổ lái xe bồn; Tổ bơm bê tông.

  • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiệp Thịnh Phát

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Khai thác đất đá, cao lanh, bentonite.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Kế toán; Tổ mìn; Tổ khoan; Tổ Cơ giới.

  • Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gạch Hiệp Thành

Địa chỉ: số 14, thôn Hiệp Thành 1, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh gạch, ngói, đất sét nung tuynen.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Phòng Kỹ thuật, Sản xuất; Xưởng sản xuất (Tổ Tạo hình – Tổ Cơ điện – Tổ Phơi đảo – Tổ Xếp goòng – Tổ lò – Tổ bốc xếp, xuống goòng).