Đá xây dựng

Nơi sản xuất: mỏ đá Cam Ly/Đà Lạt, mỏ đá N’ Thôl Hạ/Đức Trọng, mỏ đá Tây Đại Lào/Bảo Lộc.

Loại sản phẩm: đá xây dựng.

Vùng Nguyên liệu: mỏ đá tại Cam Ly/Đà Lạt, N’ Thôl Hạ/Đức Trọng, Tây Đại Lào/Bảo Lộc.

Lĩnh vực sử dụng: Sản phẩm đá phục vụ cho ngành xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, giao thông.

Quy cách: đá bloca, 6 cm x 4 cm, 4 cm x 2 cm, 1 cm x 2 cm, 1 cm x 2,5 cm. Đặc biệt đá ve, cát nghiền được sản xuất với thiết bị, dây chuyền công nghệ mới VSI, qua hệ thống sàng cho đá ve có kích thước 5 mm – 20 mm.

Đá ve được vo tròn không có tỷ lệ hạt thoi dẹt phục vụ cho bê tông mác cao an toàn; tăng độ linh hoạt cho vữa bê tông.

Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCCS 02/2013/LBM-ĐXD. Đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *