Gạch tuynen

Gạch 2, 4, 6 lỗ đất sét nung

Nơi sản xuất: Xí nghiệp Gạch ngói Tuynen Thạnh Mỹ; Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành

Loại sản phẩm: gạch, ngói Tuynen

Lĩnh vực sử dụng: Xây dựng

Đặc điểm kỹ thuật: Gạch 2, 4, 6 lỗ, ngói lợp mái sản xuất từ đất sét bằng phương pháp dẻo và nung ở nhiệt độ thích hợp dùng để xây tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCCS 04: 2013/LBM-GTM. Đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *