Category Archives: Giới thiệu

Đội ngũ Nhân viên Kinh doanh và Thu hồi công nợ Công ty LBM

I. NHÂN VIÊN KINH DOANH Ông Lê Thanh Hòa, Phó Tổng Giám đốc, Kiêm Trưởng phòng Kinh doanh, ĐT: 0963 488 736; Email: lehoalbm@gmail.com           II. NHÂN VIÊN THU HỒI CÔNG NỢ       Về TRANG CHỦ