Bột Sa Mốt DQK- SM

Vùng Nguyên liệu: Cao lanh Trại Mát

Lĩnh vực sử dụng: Dùng trong sản xuất vật liệu chịu lửa..

Sản phẩm sản xuất và đạt tiêu chuẩn theo TCCS 07/2013/LBM-SMHA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *