Bê tông thương phẩm

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

        

Nơi sản xuất: : Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực/Lâm Đồng (Trạm Cam Ly/Đà Lạt, trạm N’ Thôl Hạ/Đức Trọng, trạm Thạnh Kỹ/Đơn Dương, trạm Tân Việt/Bảo Lộc, trạm Tây Đại Lào/Bảo Lộc), Công ty TNHH MTV LBM Đắk Nông đặt tại xã Nhân Cơ thuộc huyện Đắk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Sản phẩm, dịch vụ: Bê tông thương phẩm; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

 

Lấy độ sụt bê tông

Lấy mẫu đo cường độ nén

 

 

Xe vận chuyển bê tông

Với thiết bị bơm bê tông, xe vận chuyển chuyên dụng cung cấp bê tông đến tại công trình xây dựng và đáp ứng yêu cầu cho các công trình xây dựng có quy mô lớn, cao tầng, có kiến trúc phức tạp, đa dạng.

Chất lượng đạt theo tiêu chuẩn: độ sụt cấp độ từ 10±2cm đến 18±2cm; độ ninh kết R28, R7, R3 và:

Mác Bê tông tiêu chuẩn Việt Nam

(kG/cm2)

Mác Bê tông tiêu chuẩn Mỹ

(MPa)

Cường độ nén của bê tông

sau 28 ngày (MPa)

M100 C10 ≥ 10
M150 C15 ≥ 15
M200 C20 ≥ 20
M250 C25 ≥ 25
M300 C30 ≥ 30
M350 C35 ≥ 35
M400 C40 ≥ 40
M450 C45 ≥ 45
M500 C50 ≥ 50
M600 C60 ≥ 60
M700 C70 ≥ 70
M800 C80 ≥ 80

Bê tông tự lèn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *