Bê tông thương phẩm

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Bơm bê tông

        

Trạm trộn bê tông

Nơi sản xuất: Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1, Hiệp Lực 2 – Lâm Đồng (Trạm Cam Ly – Đà Lạt, Trạm Hiệp An – Đức Trọng, Trạm N’ Thôl Hạ – Đức Trọng, Trạm Tam Bố – Di Linh, Trạm Tây Đại Lào – Bảo Lộc), Công ty TNHH MTV LBM Đắk Nông đặt tại xã Nhân Cơ thuộc huyện Đắk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Sản phẩm, dịch vụ: Bê tông thương phẩm; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

 

Lấy mẫu kiểm tra độ sụt bê tông

Lấy mẫu bê tông (15 x15 x 15) cm để kiểm tra cường độ nén

Xe vận chuyển bê tông

Với thiết bị bơm bê tông, xe vận chuyển chuyên dụng cung cấp bê tông đến tại công trình xây dựng và đáp ứng yêu cầu cho các công trình xây dựng có quy mô lớn, cao tầng, có kiến trúc phức tạp, đa dạng.

Chất lượng đạt theo tiêu chuẩn TCVN 6025:1995 – Mẫu đúc lập phương (15x15x15)cm hoặc tiêu chuẩn Mỹ – Mẫu trụ (15×30)cm sau 28 ngày:

Mác bê tông (M)

Cường độ nén

(kG/cm2)

Tiêu chuẩn Mỹ

ASTM-Mpa

Cường độ nén

(Mpa)

M100

≥100 C10

≥10

M150 ≥150 C15

≥15

M200

≥200 C20 ≥20
M250 ≥250 C25

≥25

M300

≥300 C30

≥30

M350

≥350 C35 ≥35
M400 ≥400 C40

≥40

M450

≥450 C45 ≥45
M500 ≥500 C50

≥50

M600

≥600 C60 ≥60
M700 ≥700 C70

≥70

M800

≥800 C80

≥80

Bê tông tự lèn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *