Category Archives: Cao lanh

Cao lanh HTK các loại

Nơi sản xuất: Xí nghiệp Hiệp Tiến Loại sản phẩm: cao lanh tinh lọc Lĩnh vực sử dụng: Dùng làm xương cho ngành công nghiệp gốm sứ dân dụng, gạch ceramic, granite, chất độn trong sơn nước… Sản phẩm sản xuất và đạt tiêu chuẩn theo TCCS 05/2013/LBM-CLHT