GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên giao dịch
  Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng
  Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company
 • Mã chứng khoán: LBM
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5800391633
  Đăng ký lần đầu: Ngày 28 tháng 5 năm 2003
  Đăng ký thay đổi lần thứ 13: Ngày 05 tháng 8 năm 2022
 • Vốn điều lệ: 200,000,000,000 đồng
 • Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Số điện thoại: 02633 554 022
 • Số fax: 02633 830 142
 • Website: www.lbm-vn.vn
 • Mã cổ phiếu: LBM

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Tháng 12/1999, Công ty thực hiện cổ phần một đơn vị trực thuộc tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thành Công ty Cổ phần Hiệp Thành với vốn điều lệ 12,6 tỷ đồng, trong đó Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Đồng nắm giữ 58,4% vốn điều lệ. Ngày 31/3/2017, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Hiệp Thành sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang nắm giữ 80,72% vốn tại Công ty này.
 • Năm 2003, Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Đồng thực hiện cổ phần hoá theo Quyết định số 35/2003/QĐ-UB, ngày 17/3/2003 của UBND tỉnh Lâm Đồng với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Đến quý 4 năm 2004, tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Tên là: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.
 • Ngày 20/12/2006, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tại là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch là LBM.
 • Năm 2007, Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 41.355.560.000 đồng và đổi tên thành Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.
 • Năm 2009, Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng và tăng vốn điều lệ lên 85 tỷ đồng.
 • Công ty hình thành các chi nhánh trực thuộc phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh thuận lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đó là Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực, Xí nghiệp gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ, Xí nghiệp Hiệp An, Xí nghiệp Hiệp Tiến.
 • Ngày 01/10/2011, Công ty đầu tư 100% vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiệp Thịnh Phát tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
 • Ngày 24/08/2015, thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng tại Đắk Nông.
 • Ngày 23/8/2016, thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bê tông LBM Đắk Nông tại huyện Đắk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông.
 • Ngày 31/3/2017, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Hiệp Thành sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gạch Hiệp Thành (huyện Di Linh, Lâm Đồng).

 • Tháng 4/2019, Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng và tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

 • Tháng 9/2022, Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

XÍ NGHIỆP VÀ CÔNG TY CON

1. Các chi nhánh trực thuộc

 • Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1, 2

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Bê tông thương phẩm; Đá xây dựng các loại; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

Xí nghiệp có 12 trạm trộn bê tông tự động công suất từ 60-90 m3/giờ/trạm tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lộc, Đạ Huoai.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Tổ thí nghiệm, vận hành trạm trộn; Tổ lái xe bồn; Tổ bơm bê tông; Tổ lái xe đầu kéo.

 • Xí nghiệp Hiệp An

Địa chỉ: thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất:Ống sứ chịu nhiệt; Vật liệu chịu lửa dị hình; Gạch chịu lửa; Bột Samốt; Bê tông chịu nhiệt; Các sản phẩm sau nung và cao lanh.

Công suất: 30.000 tấn cao lanh độ ẩm 33%/năm và 7.500 tấn ống sứ và vật liệu chịu lửa/năm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Tổ Cơ khí; Tổ Vận hành; Tổ Xếp goòng; Tổ lựa sản phẩm; Tổ Tạo hình; Tổ Nguyên liệu.

 • Xí nghiệp gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ

Địa chỉ: 12, Trần Bình Trọng, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Gạch xây dựng và ngói các loại.

Công suất nhà máy hiện nay: 48 triệu viên/năm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Tổ Tạo hình; Tổ Cơ điện; Tổ Phơi đảo; Tổ Xếp goòng; Tổ lò; Tổ bốc xếp, xuống goòng.

 • Xí nghiệp Hiệp Tiến

Địa chỉ: Tổ 6B, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Cao lanh dùng làm xương, men cho ngành công nghiệp gốm sứ, chất độn sản xuất sơn, giấy…

Công suất:000 tấn/năm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Bộ phận KCS; Tổ Cơ điện; Tổ Cơ giới; Tổ Thu phơi; Tổ Xấy nghiền, Bốc xếp; Tổ Vận hành.

 • Xí nghiệp Cung ứng Nguyên vật liệu

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiệm vụ quản lý, điều hành, điều động các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu của công ty.

2. Các công ty con

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bê tông LBM Đắk Nông

Địa chỉ: Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Sản phẩm sản xuất: Bê tông thương phẩm; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Kinh doanh; Kế toán; Tổ thí nghiệm, vận hành trạm trộn; Tổ lái xe bồn; Tổ bơm bê tông.

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên LBM Tân Phú

Địa chỉ: Số 368 Ấp Phú Hợp B, Xã Phú Bình, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Narn.

Sản phẩm sản xuất: Bê tông thương phẩm; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Kinh doanh; Kế toán; Tổ thí nghiệm, vận hành trạm trộn; Tổ lái xe bồn; Tổ bơm bê tông.

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên LBM Lộc Sơn

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Narn.

Sản phẩm sản xuất: Bê tông thương phẩm; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Kinh doanh; Kế toán; Tổ thí nghiệm, vận hành trạm trộn; Tổ lái xe bồn; Tổ bơm bê tông.

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiệp Thịnh Phát

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Khai thác đất đá, cao lanh, bentonite.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Kế toán; Tổ mìn; Tổ khoan; Tổ Cơ giới.

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gạch Hiệp Thành

Địa chỉ: số 14, thôn Hiệp Thành 1, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh gạch, ngói, đất sét nung tuynen.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Phòng Kinh doanh; Phòng Kỹ thuật, Sản xuất; Xưởng sản xuất (Tổ Tạo hình – Tổ Cơ điện – Tổ Phơi đảo – Tổ Xếp goòng – Tổ lò – Tổ bốc xếp, xuống goòng).