GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên giao dịch
  Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng
  Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company
 • Mã chứng khoán: LBM
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5800391633
  Đăng ký lần đầu: Ngày 28 tháng 5 năm 2003
  Đăng ký thay đổi lần thứ 13: Ngày 05 tháng 8 năm 2022
 • Vốn điều lệ: 200,000,000,000 đồng
 • Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Số điện thoại: 02633 554 022
 • Số fax: 02633 830 142
 • Website: www.lbm-vn.vn
 • Mã cổ phiếu: LBM

XÍ NGHIỆP VÀ CÔNG TY CON

1. Các chi nhánh trực thuộc

 • Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1, 2

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Bê tông thương phẩm; Đá xây dựng các loại; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

Xí nghiệp có 12 trạm trộn bê tông tự động công suất từ 60-90 m3/giờ/trạm tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lộc, Đạ Huoai.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Tổ thí nghiệm, vận hành trạm trộn; Tổ lái xe bồn; Tổ bơm bê tông; Tổ lái xe đầu kéo.

 • Xí nghiệp Hiệp An

Địa chỉ: thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất:Ống sứ chịu nhiệt; Vật liệu chịu lửa dị hình; Gạch chịu lửa; Bột Samốt; Bê tông chịu nhiệt; Các sản phẩm sau nung và cao lanh.

Công suất: 30.000 tấn cao lanh độ ẩm 33%/năm và 7.500 tấn ống sứ và vật liệu chịu lửa/năm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Tổ Cơ khí; Tổ Vận hành; Tổ Xếp goòng; Tổ lựa sản phẩm; Tổ Tạo hình; Tổ Nguyên liệu.

 • Xí nghiệp gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ

Địa chỉ: 12, Trần Bình Trọng, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Gạch xây dựng và ngói các loại.

Công suất nhà máy hiện nay: 48 triệu viên/năm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Tổ Tạo hình; Tổ Cơ điện; Tổ Phơi đảo; Tổ Xếp goòng; Tổ lò; Tổ bốc xếp, xuống goòng.

 • Xí nghiệp Hiệp Tiến

Địa chỉ: Tổ 6B, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Cao lanh dùng làm xương, men cho ngành công nghiệp gốm sứ, chất độn sản xuất sơn, giấy…

Công suất:000 tấn/năm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Bộ phận KCS; Tổ Cơ điện; Tổ Cơ giới; Tổ Thu phơi; Tổ Xấy nghiền, Bốc xếp; Tổ Vận hành.

 • Xí nghiệp Cung ứng Nguyên vật liệu

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiệm vụ quản lý, điều hành, điều động các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu của công ty.

2. Các công ty con

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bê tông LBM Đắk Nông

Địa chỉ: Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Sản phẩm sản xuất: Bê tông thương phẩm; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Kinh doanh; Kế toán; Tổ thí nghiệm, vận hành trạm trộn; Tổ lái xe bồn; Tổ bơm bê tông.

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên LBM Tân Phú

Địa chỉ: Số 368 Ấp Phú Hợp B, Xã Phú Bình, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Narn.

Sản phẩm sản xuất: Bê tông thương phẩm; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Kinh doanh; Kế toán; Tổ thí nghiệm, vận hành trạm trộn; Tổ lái xe bồn; Tổ bơm bê tông.

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên LBM Lộc Sơn

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Narn.

Sản phẩm sản xuất: Bê tông thương phẩm; Dịch vụ vận chuyển và bơm bê tông thương phẩm.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Kinh doanh; Kế toán; Tổ thí nghiệm, vận hành trạm trộn; Tổ lái xe bồn; Tổ bơm bê tông.

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiệp Thịnh Phát

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Khai thác đất đá, cao lanh, bentonite.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Kế toán; Tổ mìn; Tổ khoan; Tổ Cơ giới.

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gạch Hiệp Thành

Địa chỉ: số 14, thôn Hiệp Thành 1, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh gạch, ngói, đất sét nung tuynen.

Cơ cấu bộ máy gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng; Phòng Kinh doanh; Phòng Kỹ thuật, Sản xuất; Xưởng sản xuất (Tổ Tạo hình – Tổ Cơ điện – Tổ Phơi đảo – Tổ Xếp goòng – Tổ lò – Tổ bốc xếp, xuống goòng).