Liên hệ

TRỤ SỞ CHÍNH
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3 554 022
Fax: 0263 3 830 142
Email: lbm@lbm-vn.vn
Fanpage: www.facebook.com/LBMcompany

XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG HIỆP LỰC 1

* Trạm bê tông LBM Cam Ly

23 Nguyễn Đình Quân, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3 554 022

* Trạm bê tông LBM Hiệp An

Quốc lộc 20, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3 554 022

* Trạm bê tông LBM N’ Thol Hạ

Xã N’ Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3 554 022

XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG HIỆP LỰC 2

* Trạm bê tông LBM Di Linh

Thôn Hiệp Thành 1, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3 554 022

* Trạm bê tông LBM Đại Lào

Thôn 3, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3 554 022

XÍ NGHIỆP HIỆP TIẾN

Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3 868 559
Fax: 0263 3 868 555

XÍ NGHIỆP HIỆP AN

Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3 840 872
Fax: 0263 3 840 069

XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI TUYNEN THẠNH MỸ

Số 12, Trần Bình Trọng, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3 848 862
Fax: 0263 3 620 042

CÔNG TY TNHH MTV HIỆP THỊNH PHÁT

Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633 832 511

CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG LBM ĐẮK NÔNG

* Trạm bê tông LBM Nhân Cơ

Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’ Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 0261 3 607 898

* Trạm bê tông LBM Đắk Mil

Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 0261 3 607 898

CÔNG TY TNHH GẠCH HIỆP THÀNH

Số 14, thôn Hiệp Thành, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3 872 002
Fax: 0263 3 872 205
Website: www.tuynenhiepthanh.com